Secretaria


En aquest espai hi trobareu informació sobre les gestions que es poden realitzar des de secretaria.
                                       
TELÈFON:  972 49 24 05
FAX:  972 49 25 99
ADREÇA:  Països Catalans, s/n. Celrà 17460
CORREU ELECTRÒNIC: b7006708@xtec.cat
 
HORARI D'OFICINA:  
de dilluns a divendres de 9 a 14h
dimarts de 9 a 14h i de 15:30 a 17:30h (fins al 20 de juny)


INFORMACIONS CURS 2017-2018 (per a alumnes nous al centre)
Podeu trobar tota la informació del Departament d'Ensenyament sobre la preinscripció aquí.

MATRÍCULA 2017-2018 (del 12 al 16 de juny)

ALTRES TRÀMITS

CERTIFICATS
L'alumne/a ha de passar per secretaria personalment o pot demanar-los trucant al telèfon 972 49 24 05, s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.

RECOLLIDA DE TÍTOLS
Heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.
El temps estimat des que es dóna el resguard fins que arriben els títols és de dos anys, aproximadament. 

BEQUES I AJUTS


- Ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (curs 2016-217)

El passat 6 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2016-2017. Els ajuts es poden demanar fins el 29 de setembre de 2016.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.


Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol.licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.esapartat de “Trámites y Servicios”. Cal donar-se d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol.licitant ha omplert la sol·licitud, l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després, l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària.  

Trobareu tota la informació a l'enllaç següent:


Recordeu:  Podeu accedir a tota la informació mitjançant el portal www.gencat.cat/ensenyament  anant a  Serveis i Tràmits: Ajuts i subvencions/ Beques.
Les línies de subvenció habituals demanades durant el mes de setembre:
•    Adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.
•    Beques d’ensenyaments postobligatoris.
•    Ajuts per a sortides de centre (Fons social). Cal adreçar-se als ajuntaments.